صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامهعنوان :
The design of dual-mode photochromic and electrochromic 1,2-dithienylcyclopentene dyes
ناشر:
Simon Fraser University (Canada)
موضوع:
Chemistry
نوع:
تاریخ انتشار:
مولف:
نمايش | تحويل
نمایش مجازی

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: