استانداردهای کتابخانه/آرشیو دیجیتال
 
استاندارد جامع فراداده در کتابخانه/آرشیو دیجیتال


The METS schema is a standard for encoding descriptive, administrative, and structural metadata regarding objects within a digital library, expressed using the XML schema language of the World Wide We
استانداردهاي کتابخانه/آرشيو ديجيتال
استاندارد تزاروس با شماتیک ساده
استاندارد فراداده توصیفی در کتابخانه/آرشیو دیجیتال
استاندارد جامع گردش محتوا در کتابخانه/آرشیو دیجیتال
موتور جستجوی استاندارد باز
استاندارد جامع فراداده در کتابخانه/آرشیو دیجیتال
استاندارد توصیف و انتقال اطلاعات
استاندارد جامع توصیف آرشیوی
استاندارد معماری مستندات در کتابخانه/آرشیو دیجیتال
 

استاندارد تزاروس با شماتیک ساده

GEM Thesaurus schema is a simple lexicon where words are grouped by ideas, such as synonyms with synonyms. Digital Libraries may include a thesaurus to enable you to find out which terms or subject he


استاندارد فراداده توصیفی در کتابخانه/آرشیو دیجیتال

The Dublin Core metadata element set is a standard for cross-domain information resource description. It provides a simple and standardised set of conventions for describing things online in ways that


استاندارد جامع گردش محتوا در کتابخانه/آرشیو دیجیتال

An Open Archival Information System (or OAIS) is an archive, consisting of an organization of people and systems, that has accepted the responsibility to preserve information and make it available for


موتور جستجوی استاندارد باز

Apache Lucene is a high-performance, full-featured text search engine library written entirely in Java and has been ported to .NET Framework. It is a technology suitable for nearly any application that requires full-text search, especially cross-platform.


استاندارد جامع فراداده در کتابخانه/آرشیو دیجیتال

The METS schema is a standard for encoding descriptive, administrative, and structural metadata regarding objects within a digital library, expressed using the XML schema language of the World Wide We


استاندارد توصیف و انتقال اطلاعات

Extensible Markup Language is a simple, very flexible text format derived from SGML (ISO 8879). Originally designed to meet the challenges of large-scale electronic publishing and libraries, XML is al


استاندارد جامع توصیف آرشیوی

This standard provides general guidance for the preparation of archival descriptions. It is to be used in conjunction with existing national standards or as the basis for the development of national s


استاندارد معماری مستندات در کتابخانه/آرشیو دیجیتال

The MVD architecture heralds a document model supporting deep extension to novel and arbitrary aspects of document functionality, even distributed in situ annotation. Sending and receiving email, writ