پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  23922  نتیجه  در  0.2496  ثانيه،   
             
1
c6cb820a-dcb8-4ccf-a684-28cf097a4c66

 
استان :
تهران
شهر :
شمیران
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
6
418fb7a6-c2df-4b7c-9e3b-000a60e2f727

 
مقطع :
كارشناسي ارشد
عنوان پایان نامه :
نقش سينما در جامعه نوين استان ايلام در فرهنگ سازي و ضرورت آن
رشته اصلي :
مديريت رسانه
گروه :
هنر
دانشکده :
هنر و رسانه
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
7
d82832d0-d744-4302-aa32-001ee3a75d48

 
مقطع :
كارشناسي ارشد
عنوان پایان نامه :
ابررسي رابطه عوامل قيمت محصول و تعهد سازماني با عملكرد صادركنندگان فرش دستباف استان قم
رشته اصلي :
مديريت بازرگاني (بازرگاني بين الملل)
گروه :
مديريت
دانشکده :
علوم انساني
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
8
ac2053e4-b338-4bb7-930f-003eb1115c74

 
مقطع :
كارشناسي ارشد
عنوان پایان نامه :
تساهل وتسامح در عرفان ابن عربي و انديشه خواجه نصير الدين طوسي
رشته اصلي :
الهيات ومعارف اسلامي-فلسفه و كلام اسلامي
گروه :
الهيات
دانشکده :
علوم انساني
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
9
48073892-a732-4e1a-b70a-0061bea12e33

 
مقطع :
كارشناسي ارشد
عنوان پایان نامه :
شخصيت و شخصيت پردازي در رمان هاي (تالار پذيرايي پايتخت ) و (آتش سرد ) محمد علي گودويني
رشته اصلي :
زبان و ادبيات فارسي
گروه :
ادبيات فارسي
دانشکده :
علوم انساني
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
10
e015f368-f722-4c18-94eb-009173bd6489

 
مقطع :
كارشناسي ارشد
عنوان پایان نامه :
كلونينگ و توالي يابي زن ليكوپن بتا- سيكلاز از برخي دوناليلاهاي جداسازي شده از درياچه هاي شور ايران
رشته اصلي :
مهندسي كشاورزي-بيوتكنولوژي كشاورزي
گروه :
علوم كشاورزي
دانشکده :
مهندسي كشاورزي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   1  تا  10  از  23922  نتیجه  در  0.2496  ثانيه