پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  23938  نتیجه  در  0.468  ثانيه،   
             
1
c6cb820a-dcb8-4ccf-a684-28cf097a4c66

 
استان :
تهران
شهر :
شمیران
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
2
a32e388f-d58b-474e-ae8c-0d8c7a2d348a

 
نوع :
فيلم هاي دروس
جنس :
video/mpeg
عنوان و نام پديدآور :
رياضيات عمومي 1 - جلسه اول
موضوع :
آموزش از راه دور - ايران,رياضي
وضعيت نشر و پخش و غيره :
دانشگاه پيام نور
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
3
f778ebb7-da4d-4372-9029-105bd2e646cf

 
نويسنده :
The Mouse Training Company
موضوع :
آفیس
تاريخ ايجاد :
2000
منبع :
Excel 2010 Advanced
عنوان سند :
Goal Seeking And Solving
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
4
0bfff70e-fa4f-45a8-828d-251d356b60da

 
نويسنده :
The mouse training company
موضوع :
آفیس
تاريخ ايجاد :
2010
منبع :
Excel 2010 Advanced
عنوان سند :
Data Consolidation 4
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
5
f7151124-d82b-463c-b517-2bd9efbe9d64

 
نويسنده :
The mouse training company
موضوع :
آفیس
تاريخ ايجاد :
2010
منبع :
Excel 2010 Advanced
عنوان سند :
Data Consolidation 3
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
6
b8520aae-9152-4f8a-8603-10883dc4ca31

 
جلد :
1
نسخه :
2
عنوان :
تست 13940507
شابک :
3053
موضوع :
تست 13940507
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
7
df12f53d-7f5d-46e3-98e2-3a2be23f0a42

 
نسخه :
1
عنوان :
newtest2
شابک :
9406021
موضوع :
test
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
8
8e82ce9e-1bf5-468e-9127-a84dc9cd00d5

 
جلد :
1
نسخه :
1
عنوان :
test 9406071
شابک :
987654321
موضوع :
test
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
9
80ddab00-a19d-4418-91a3-f0b2dcf29e7d

 
جلد :
2
نسخه :
1
عنوان :
test 9406071
شابک :
987654321
موضوع :
test
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
10
455f4c55-a50d-473a-94b9-13a19b60ca15

 
جلد :
1
نسخه :
1
عنوان :
تست ویندسک
شابک :
12345678912
موضوع :
تست ویندسک
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   1  تا  10  از  23938  نتیجه  در  0.468  ثانيه