صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامهعنوان :
COLLABORATIVE PLANNING, FORECASTING, AND REPLENISHMENT (How to Create a Supply Chain Advantage)
ناشر:
AMACOM
موضوع:
History and economic conditions
نوع:
تاریخ انتشار:
شابک:
نويسنده:
Dirk Seifert
زيرموضوع:
1. Business logistics.
پیوند ثابت:
http://dlib.pnu.ac.ir/UI/Permalink/79686
نمايش | تحويل
نمایش مجازی

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: