صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامهعنوان :
Study of compressible turbulent flows in supersonic environment by large-eddy simulation
ناشر:
Georgia Institute of Technology
موضوع:
Enviroment
نوع:
تاریخ انتشار:
نويسنده:
Genin, Franklin
نیم نگاه | تحويل
نمایش مجازی

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: